• Vereniging

  Historie

  In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. Aan U leden is het thans om voor de verdere ontwikkeling voor een gestadigen groei zorg te dragen. Werkt eendrachtelijk samen, geeft uw beste krachten voor de clubeer, toont U in spel en clubleven een ware sportman in de beste betekenis van het woord, blijft trouw aan onze roemvolle traditie” (citaat van de oprichter van de club, de heer Theunis Boersma).

  De oorsprong van VIOS ligt in Zwinderen. Twee mannen uit dat dorp met grote organisatorische kwaliteiten wisten elkaar te vinden. De één, Theunis Boersma, voetbalman en de ander, korfbalminnaar, meester Hendrik Thiel, namen in 1918 het initiatief tot de oprichting van de sportclub “Vooruitgang Is Ons Streven”. De officiële oprichtingsvergadering vond plaats op 1 juni 1918 in Café Nijenhuis in Gees.

  De benaming sportclub geeft aan dat er meer dan aan voetbal werd gedaan. Zo was er de afdeling korfbal, die waarschijnlijk tot in 1940 heeft bestaan. Ook werd er aan atletiek gedaan (en wedstrijden georganiseerd). Zelfs toneelspelen was leden niet vreemd.

  VIOS behoort met Achilles 1894, Old Forward(1898), CEC (1911) en Germanicus (1911) tot de oudste clubs van Drenthe.

  Het viel niet mee om elf voetballers bij elkaar te krijgen. Omdat Geert Anninga uit Oosterhesselen ook wat spelers om zich heen had verzameld werd besloten om samen te gaan.
  In het begin werden er alleen zogenaamde seriewedstrijden gespeeld. Maar al gauw werd besloten competitie te gaan spelen. Eerst bij de Noord-Centrale Voetbalbond. Er werd toen o.a. gespeeld in Hardenberg, Dedemsvaart en Balkbrug. De af te leggen afstanden daarvoor waren voor die tijd veel te ver en de bond bleek nogal bureaucratisch te zijn.

  Boersma besloot vervolgens met enkele anderen de Zuid-Drentsche Voetbalbond op te richten (december 1921). Vanaf toen werd er o.a. in Hoogeveen, Zweeloo en Emmen gespeeld. De Zuid-Drentsche Voetbalbond ging in januari 1926 samen met de Veenkoloniale Bond op in de Drentsche Voetbalbond (DVB).

  Het eerste bestuur van VIOS bestond uit de heren Thiel (voorzitter) en Boersma(secretaris). Er was in die periode al een clubblad (geen naam) dat onder ongeveer 20 leden werd verspreid.

  Al in de eerste jaren van het VIOS-bestaan werd op verschillende velden gespeeld.
  Bekende locaties waren o.a. de Boetenpoel in Gees en het heideveld achter de molen van Strick in Oosterhesselen. Ook werd gespeeld op een stuk afgestoken heideveld aan het Witte Zand achter de boerderij van Job Snijder. Tijdelijk is er ook gespeeld op de “hof van Kamping”. Vanaf seizoen 1934/1935 werd er gespeeld op een veld, de “Hoonholten” genaamd, aan de Grevenbergseweg gelegen naast de voormalige zuiveringsinstallatie (huurprijs in 1946 70 gulden per jaar). Er was ook een korfbalveld op gelegen. Eigenaar van het veld was de heer Deen(van Café Deen).

  IMG_0718
  Foto: Bekerwedstrijd van VIOS (O) in 1977. Deze wedstrijd werd gewonnen door VIOS (O)!

  Vanaf seizoen 1955/1956 wordt gespeeld op de huidige locatie aan de Burg. de Kockstraat 48.
  Gebouw 48 eveneens in 1955 in gebruik genomen was tot seizoen 1973/1974 gymnastiekzaal. De bijbehorende kleedgelegenheid werd ook door de club gebruikt.
  In 1968 werd de “kiosk” (een oud schoollokaal) op het terrein geplaatst. Hierin werden een kleedkamer voor de scheidsrechter, een kleedkamer voor de spelers en een keukentje ondergebracht. In 1974 -na ingebruikneming van sporthal “ De Goorn” in 1973- werd de gymnastiekzaal verbouwd. In 1987 kreeg VIOS de hele benedenverdieping in gebruik. De eigen kantine was een feit. Eén en ander werd gehuurd van de gemeente. Café Deen was ca 50 jaar lang clubcafé en daarna tot in gebruik neming van de kantine in 1987 Cafetaria “De Ruif” vlak bij het voetbalveld (nu al jaren “Eetcafé Lindeboom”).

  Op 1 januari 1996 was privatisering van gebouw en velden een feit. Gebouw 48 werd per die datum overgedragen aan de club. De 2 velden en het trainingsveld werden voor 20 jaar “om niet” van de gemeente Oosterhesselen gepacht. Vrijwilligers -de zogenaamde groenploeg- onderhouden gebouw en velden.

  Door de jaren heen heeft VIOS(O) met wisselend succes in de diverse klassen gespeeld.
  Het eerste kampioenschap werd behaald in 1926 (de 1e kampioen van de 2e kl. DVB!).
  De tweede keer was in het seizoen 1937/1938 (20-jarig bestaan!). Aan het eind van het seizoen 1947/1948 werd met een tweede plaats promotie naar de 4e kl. KNVB een feit. Tot en met het seizoen 1967/1968 werd er in deze klasse gespeeld. Kampioen worden in het 50ste jubileumjaar; een mooier geschenk kon de club niet krijgen.

  IMG_0720
  Foto: Volop activiteit op het VIOS (O) terrein. Op het voorste veld speelt VIOS (O) 4 tegen een team uit Pesse. Op het hoofdveld (achteraan) speelt VIOS (O) 1 tegen Uffelte (7 maart 1993).

  Vanaf seizoen 1969/1970 t/m seizoen 1981/1982 werd er in de 3e kl. gespeeld. Door degradatie moest weer in de 4e kl. KNVB worden gespeeld. Dat duurde 2 seizoenen. Alweer degradatie nu naar de 1e kl. afd Drenthe. Dat werd 4 seizoenen gedaan. Door kampioen te worden o.l.v. trainer Gienus Meijerink werd weer de 4e kl. bereikt. Daarin werd gespeeld t/m seizoen 1998/1999. Vanaf seizoen 2000/2001 t/m 2003/2004 moest het in de 5e kl. worden geprobeerd. En in seizoen 2004/2005 zelfs in de 6e kl. KNVB. Door promotie kon de 5e kl. weer worden bereikt en daarin wordt nog steeds met wisselend succes gespeeld.

  Zoals in het begin vermeld startte VIOS als sportclub. De naamgeving gaf echter in 1933 een probleem omdat er meerdere voetbalverenigingen de naam VIOS dragen.
  De afdeling voetbal heeft toen, door de voetbalbond gedwongen, vanaf seizoen 1936/1937 als sv Hesselen te boek gestaan. Pas in december 1946 “mocht” VIOS weer onder haar eigen naam door het leven gaan. Echter wel met de toevoeging Oosterhesselen. Vandaar VIOS(O).
  In februari 1979 werden in een ledenvergadering de nieuwe statuten goedgekeurd. De Sportclub is daarin veranderd in “Voetbalvereniging”.

  Hoe lang het eerste clubblad heeft bestaan is niet bekend. Wel bekend is dat er in 1946 een officieel orgaan van de S.V.”Hesselen” werd uitgegeven. Wellicht heeft dit maar 1 of 2 jaar bestaan. Immers in 1947 werd “Hesselen” weer VIOS(O)!
  In 1961 verscheen de 1e jaargang van clubblad “Rood-Zwart”, de kleuren van het tenue. In 1918 t/m 1920 was het shirt wit en de broek blauw. Daarna is het lange tijd geheel zwart geweest met rode kraag en manchetten. Vanaf 1974 wordt het clubnieuws in de “Sportblazer” vermeld. De Sportblazer wordt door de VOEVV (Vivendi,OGZ, Excelsior, VIOS en VVO) geredigeerd, gedrukt en uitgegeven aan de aangesloten abonnees. De VOEV is in 1967 opgericht! In 1974 kwam daar de V van VVO bij.

  Tot slot van de historie in vogelvlucht:
  Donateurs heeft de vereniging vanaf het begin gehad. Helaas worden het er steeds minder. Dat komt mede door de oprichting van de “Club van Honderd” op 26 maart 1974.
  Deze club bestaat nog steeds en is bedoeld om de jeugdafdeling financieel te ondersteunen.
  In 1968 werd een supportersvereniging opgericht. Hoe lang die heeft bestaan is niet bekend. Ook in 1996 werd er een supportersvereniging opgericht. Die heeft echter ook geen lang bestaan gekend. In seizoen 2004/2005 is de VIOS Activiteiten Commissie (de VAC) opgericht.

  De volledige geschiedenis kunt u lezen in het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan is uitgegeven. Druk hier om dat te doen.Ook een overzicht van alle standen van het 1e team en de trainers in de loop van de geschiedenis kunt u door op hier te drukken bekijken.