• Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Albert Meijer op 77-jarige leeftijd is overleden.
  Albert was gedurende een groot aantal jaren een onmisbare schakel in het dagelijks bestuur van de voetbalvereniging V.I.O.S.(O). Het was dan ook niet zonder reden dat hij benoemd is tot erelid.


  Hij had de functie van penningmeester en hij heeft deze functie heel consciëntieus uitgevoerd. Een man waar je op kon bouwen.
  Albert had een hoge taakopvatting. Binnen het bestuur een man van weinig woorden, maar als hij wat zei, werden zijn woorden heel serieus genomen.


  Naast het penningmeesterschap was hij zeer betrokken bij alles wat de vereniging aanging. Zo was hij naast penningmeester ook nog jeugdleider en scheidsrechter, zowel van de jeugd als van de senioren. Een bescheiden man, die veel voor de club heeft betekend. Daar waar de vereniging moeite had mensen te vinden, loste hij dit op door zelf in te springen. Hij vond zichzelf nooit te groot om ook nog kantinediensten te draaien. En natuurlijk was hij tot op de laatste wedstrijden een groot fan van de club. De betrokkenheid bleek onder andere ook door zijn aanwezigheid op de ledenvergaderingen door de jaren heen
  Ook de laatste jaren bleef hij zich inzetten voor de club. Iedere woensdag zette hij zich in voor de “groenploeg”. Kortom een clubman in hart en nieren, een man waar iedere vereniging trots op zou zijn. Een sieraad voor de club.
  Albert heeft heel veel tijd in de club gestoken en daardoor meegewerkt aan de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord. We zullen zijn aanwezigheid gaan missen. We wensen zijn familie veel sterkte.